Make it: Mid-time

Make it: Mid-time

Myślami nadal tkwimy w lecie, jednak kalendarz i pogoda nie mają litości. Ciepłe dni już dawno za nami, chociaż zupełna jesień jeszcze daleko na horyzoncie. Weszliśmy w okres wspominania wakacji i przygotowań do chłodów – oto trudny do zdefiniowania czas „pomiędzy” i jego równie niejednorodny odpowiednik muzyczny.

Czytaj dalej

Make it: Goodbye Summer!

goodbye summer

Dzi­siej­sza play­li­sta pomoże upo­rać się z tęsk­notą za cie­plej­szymi dniami. Nawet jeśli wła­śnie odczu­wa­cie “sum­mer­time sad­ness”, nie daj­cie się melan­cho­lii — wczuj­cie się w przytulne, zamglone kli­maty wcze­sno­je­sien­nych utwo­rów. Przy­go­tuj­cie miękki koc, cie­pły napój i oddaj­cie się klimatowi długich leniwych wieczorów…

Czytaj dalej